Rodo

W związku z przesłaną do nas korespondencją e-mail, w której znaleźć mogły się dane osobowe nadawcy, informujemy co następuje:

 1. Przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PeBol” J.Petecki W.Bolkowski Sp.j danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem przesłanej korespondencji e-mail nastąpi w celu realizacji kontaktu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda nadawcy wiadomości, którą wyraża poprzez przesłanie tej wiadomości.
 2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PeBol” J.Petecki W.Bolkowski Sp.j  z siedzibą w Częstochowie ul. Dobrzyńska 49, e-mail: biuro@pebol.pl.
 3. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
 4. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Polsce.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas do 12 miesięcy po udzieleniu ostatniej odpowiedzi na treści przesłane w wiadomości email, a następnie zostaną usunięte.
 6. Przysługują Ci prawa do:
  Żądania od Administratora danych dostępu do Twoich danych osobowych;
  Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Twoich danych osobowych;
  Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  Żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;
 7. Ponadto informujemy, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).