Kontakt

Adres siedziby:

42-202 Częstochowa
ul. Dobrzyńska 49
woj. śląskie

Godziny otwarcia:

9-16 ( poniedziałek - piątek)

Tel.: 34 372 16 77
Fax: 34 372 09 77

biuro@pebol.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na:
 1. Przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PeBol” J.Petecki W.Bolkowski Sp.j moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji kontaktu przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
  Pełna treść zgody ROZWIŃ [v]
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PeBol” J.Petecki W.Bolkowski Sp.j z siedzibą w Częstochowie ul. Dobrzyńska 49, e-mail: biuro@pebol.pl.
 2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie maila na adres biuro@pebol.pl
 3. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
 4. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych w Polsce.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas do 12 miesięcy po udzieleniu ostatniej odpowiedzi na zadane w niniejszym formularzu kontaktowy pytanie, a następnie zostaną usunięte.
 6. Przysługują mi prawa do:
  Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Mapa