Premstrip 2000

Bezpieczny, efektywny striper do usuwania warstw polimerowych. Przeznaczony jest do tradycyjnego usuwania warstw Premiere Products: Nadaje się również do zdejmowania wszelkich polimerów i warstw wrażliwych na środki alkaliczne.

Zalecany jest do stosowania na uszczelnionych podłogach porowatych takich jak drewno, korek, asfalt, powierzchnie magnezytowe i betonowe ale także winylowe, gumowe i termoplastyczne.

UWAGA: Wszystkie podłoża traktowane Premstrip 2000 muszą być dobrze płukane przed nałożeniem nowych warstw polimerowych.

Sposób użycia

Środek może być rozcieńczany, z dobrym skutkiem, zarówno wodą ciepłą jak i zimną, jednak lepszy efekt jest przy stosowaniu wody cieplejszej
W zależności od tego jak stare są warstwy, oraz od ich grubości stosuje się rozcieńczenia od 1:5 ( 2l środka na 10 l wody) do 1:10 (1 l środka na 10 l wody)

Rozprowadzać roztwór mopem na powierzchni kilku m2 , rozpoczynając od najdalszego punktu od wejścia.
Pozostawić na około 7-8 minut, aż środek zareaguje z brudem i warstwą polimerową. Czas ten może być dłuższy w zależności od grubości nabudowanej warstwy. Należy pamiętać, żeby nie dopuścić do wyschnięcia stripera na podłodze. Następnie szorować podłogę szorowarką i czarnym padem, pamiętając żeby ślady zachodziły na siebie a w przypadku nierównej powierzchni żeby szorować we wszystkich kierunkach.

  • Dostępne opakowania:5l
  • pH: nierozcieńczony 12,8 – 13,8

Karta techniczna Karta charakterystyki

W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej oferty prosimy o kontakt.